Wniosek o przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Niniejszym proszę o przesyłanie pocztą elektroniczną faktur firmy Hilti (Poland) Sp. z o.o. w postaci plików PDF.


verification image contact form faq